Politica de confidențialitate


Prelucrarea si protectia datelor personale

Administratorul datelor cu caracter personal (în sensul REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și abrogarea Directivei 95/46 / CE Regulamentul general privind protecția datelor) – denumit în continuare GDPR în legătură cu datele personale ale utilizatorilor este:

TU COPILARIE SRL
Adresa: Aleea Teilor, 13, OLT City, 235200, ROMANIA
E-mail: contact@shop-babyen.com
Compania a intrat în Registrul central și informații privind activitatea economică (CEIDG din România) sub numărul NIP: J28 / 266/2017, REGON: RO37267849

Furnizarea de date cu caracter personal, precum și consimțământul pentru prelucrarea acestora sunt complet voluntare. Toate datele personale furnizate către noi sunt prelucrate numai în măsura și în scopul pentru care CLIENTUL a fost de acord. În cazul în care CLIENTUL nu furnizează datele necesare pentru finalizarea comenzii și nu este de acord cu prelucrarea acestora, este posibil să nu fie posibilă finalizarea comenzii.

Administratorul asigură securitatea datelor transmise și implementarea drepturilor utilizatorilor care decurg din Regulamentul GDPR. Utilizatorul are dreptul să acceseze conținutul datelor sale personale și să îl rectifice sau să solicite ștergerea completă a acestuia (cu excepția cazului în care este contrar legii) sau să limiteze dreptul de a prelucra datele sale personale – în acest scop, puteți utiliza funcția în programul de stocare a actualizării datelor contului de utilizator sau vă rugăm să trimiteți o notificare (de exemplu, la adresa de e-mail furnizată) specificând cererea de modificare sau ștergere a datelor din înregistrări. ADMINISTRATORUL poate refuza ștergerea datelor Utilizatorului numai în cazurile indicate de reglementările aplicabile, în special dacă Utilizatorul nu a decontat toate sumele datorate ADMINISTRATORULUI.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate pentru a stabili, forma, încheia, modifica sau rezilia Acordul dintre Furnizorul de servicii și Client și pentru a pune în aplicare Acordul de vânzare sau contractul pentru furnizarea de Servicii electronice descris în REGULAMENTE.
Utilizatorul poate primi informații de marketing și comerciale (sub forma unui „buletin informativ”) dacă este de acord. Utilizatorul poate în orice moment să renunțe la primirea de informații comerciale. Ne asigurăm că compania noastră respectă politica de securitate a datelor cu caracter personal. Datele personale sunt în siguranță la noi și depunem toate eforturile pentru a ne asigura că acest nivel este sistematic mai ridicat. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate către terți numai cu acordul utilizatorului în cazurile descrise în REGULAMENT.
Pentru executarea contractului și livrarea produselor comandate și trimiterea corespondenței către client, datele pot fi transferate către: Posta Romana sau o companie de curierat selectată.
Pentru finalizarea contractului și furnizarea de produse, este necesar să furnizați următoarele date personale ale CLIENTULUI: prenume și prenume; adresa de livrare a produsului; Adresa de email; numărul de telefon de contact; în cazul unei companii, un număr suplimentar de identificare fiscală.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară executării contractului:
– documente de vânzare – pentru perioada cerută de reglementările contabile;
– detalii despre adresă – până la expirarea garanției sau a perioadei de garanție – oricare dintre acestea este mai lungă;
– adresa de e-mail utilizată pentru trimiterea buletinului informativ – pe durata consimțământului utilizatorului; consimțământul poate fi retras în orice moment;
– după această perioadă sunt eliminate;

Clientul are dreptul de a depune o reclamație la organul de supraveghere – Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (UODO) dacă are rezerve cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către ADMINISTRATOR.

POLITICA PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Această politică stabilește regulile pentru crearea, stocarea și accesarea informațiilor pe dispozitivele Utilizatorului utilizând cookie-uri pentru a furniza servicii electronice solicitate de Utilizator.

DISPOZIȚII GENERALE
1. Administratorul, pentru a furniza servicii electronic, creează și stochează fișiere temporare și obține acces la informațiile selectate pe dispozitivele Utilizatorului.
2. Cookie – înseamnă date binare, de obicei fișiere text mici, salvate și stocate pe dispozitivele Utilizatorului, care sunt utilizate în limbaje de programare pentru o comunicare mai eficientă între site-ul web și utilizator.
3. Cookie-urile create pe dispozitivele utilizatorului pot proveni atât din sistemul administratorului (așa-numitele cookie-uri proprii), cât și din programe externe care supraveghează comunicarea pe internet (așa-numitele cookie-uri externe, de ex. De la Google și alte site-uri web).
4. Utilizatorul are opțiunea de a limita sau dezactiva accesul cookie-urilor la dispozitivul său. Dacă utilizați această opțiune, veți putea utiliza site-ul web, pe lângă funcțiile care, prin natura lor, necesită cookie-uri.
5. Pentru executarea contractului și livrarea produselor comandate și trimiterea corespondenței către client, datele pot fi transferate către: Posta Romana sau către o companie de curierat selectată.
6. Pentru finalizarea contractului și furnizarea de produse, este necesar să furnizați următoarele date personale ale CLIENTULUI: prenume și prenume; adresa de livrare a produsului; Adresa de email; numărul de telefon de contact; în cazul unei companii, un număr suplimentar de identificare fiscală.
7. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară executării contractului:
– documente de vânzare – pentru perioada cerută de reglementările contabile
– detalii despre adresă – până la expirarea garanției sau a perioadei de garanție – oricare dintre acestea este mai lungă;
– adresa de e-mail utilizată pentru trimiterea buletinului informativ – pe durata consimțământului utilizatorului; consimțământul poate fi retras în orice moment.
– după această perioadă sunt eliminate

Clientul are dreptul de a depune o reclamație la organul de supraveghere – Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (UODO) dacă are rezerve cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către ADMINISTRATOR.

SCOPUL UTILIZĂRII COOKIURILOR
1. Cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pe site-uri web pentru a asigura transmiterea corectă a datelor între computerele conectate. Au o aplicație foarte largă, ajută la personalizarea conținutului paginii de setări de pe computerul destinatarului, amintiți-vă aspectul preferat al paginii, de ex. setul de dimensiune a fontului, asigurați-vă că utilizatorul efectuează mai multe etape (de exemplu, adăugarea unui articol, efectuarea unei achiziții într-un magazin online). Cookie-urile pot fi, de asemenea, utilizate pentru a potrivi anunțurile afișate cu interesele vizitatorilor site-ului. Se poate spune că tehnologia „cookie-urilor” este necesară pentru afișarea corectă a paginilor interactive.
2. Pe lângă cookie-urile trimise de la pagina la care ne conectăm, cookie-urile pot fi trimise și de pe serverele paginilor la care se referă, de ex. Google, YouTube sau site-uri de rețele sociale precum Facebook, Twitter și altele.
3. În general, putem împărți cookie-urile în două tipuri de fișiere:
– cookie-uri de sesiune: sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până la sfârșitul sesiunii browserului. Informațiile salvate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite descărcarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul utilizatorului;
– cookie-uri persistente: sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până când sunt șterse. Încheierea sesiunii browserului sau oprirea dispozitivului nu le șterge de pe dispozitivul utilizatorului. Mecanismul cookie persistent nu permite colectarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul utilizatorului.
4. În mod normal, cookie-urile utilizate sunt sigure pentru utilizator. Când este utilizat corect, nu este posibil ca virușii sau alte programe sau programe malware nedorite să intre în dispozitivele utilizatorilor. Aceste fișiere permit identificarea software-ului utilizat de Utilizator. Cookie-urile conțin de obicei numele domeniului din care provin, timpul de stocare pe dispozitiv (este limitat) și valoarea atribuită (cheia).
5. Cookie-urile nu colectează date personale, inclusiv nume și adrese de e-mail.
6. Fiecare utilizator poate modifica setările pentru cookie-urile din browserul pe care îl utilizează, inclusiv dezactivarea completă a posibilității de salvare a acestora. Dacă utilizatorul nu dezactivează opțiunea de salvare a cookie-urilor de pe diverse site-uri web, aceasta înseamnă în practică că este de acord să le salveze și să le stocheze pe computer.
7. Utilizatorul poate șterge oricând cookie-urile folosind funcțiile disponibile în browserul web pe care îl folosește.
8. Moduri de dezactivare sau modificare a setărilor pentru cele mai populare browsere web:
– Google Chrome – Setările implicite ale browserului Google Chrome permit stocarea cookie-urilor. Pentru a modifica setările:
-faceți clic pe meniul „Setări Google Chrome” și selectați „Setări”;
-faceți clic pe „Afișați setările avansate” în partea de jos a paginii;
-selectați opțiunea „Setări conținut” din opțiunile „Confidențialitate”;
-se selectează setările dorite;
-pentru a introduce setări speciale pentru un anumit site web, faceți clic pe „Gestionați excepțiile” și alegeți propriile setări pentru site-uri web;
-pentru a confirma modificările, faceți clic pe butonul „Terminat”.
– Microsoft Internet Explorer – Setările implicite ale browserului Microsoft Internet Explorer permit stocarea cookie-urilor, dar blochează fișierele care pot proveni de la site-uri web care nu utilizează politici de confidențialitate. Pentru a modifica setările:
faceți clic pe meniul „Instrumente” și selectați „Opțiuni Internet”; selectați fila „Confidențialitate”; utilizați glisorul pentru a specifica nivelul dorit de setări (cel mai înalt blochează complet cookie-urile, cel mai mic vă permite să stocați toate cookie-urile).
-Mozilla Firefox – Setările implicite Mozilla Firefox permit stocarea cookie-urilor. Pentru a modifica setările: faceți clic pe meniul „Instrumente” (în alte versiuni: faceți clic pe butonul „Firefox”) și selectați „Opțiuni”; apoi selectați fila „Confidențialitate” și selectați setările dorite; pentru a introduce setări speciale pentru un anumit site web, faceți clic pe „Excepții” și alegeți propriile setări pentru site-uri web; confirmați modificările cu „OK”.
-Opera – Setările implicite ale browserului Opera permit stocarea cookie-urilor. Pentru a modifica setările: faceți clic pe „Preferințe”, selectați „Avansat” și apoi „Cookie”; marcați setările dorite; pentru a introduce setări speciale pentru un anumit site web, accesați site-ul web selectat, faceți clic dreapta pe acesta, selectați „Preferințe site” și accesați fila „Cookies”, apoi introduceți setările dorite; confirmați modificările cu „OK”.
-Safari – Setările implicite ale browserului Safari permit stocarea cookie-urilor. Pentru a modifica setările: în meniul „Safari”, selectați opțiunea „Preferințe”; faceți clic pe pictograma „Confidențialitate”; marcați setările dorite; pentru a introduce setări speciale pentru un anumit site web, faceți clic pe „Detalii” și alegeți propriile setări pentru site-uri web.
9. Dacă alegeți să respingeți toate cookie-urile, nu veți putea utiliza o parte din conținutul și serviciile furnizate pe site-urile noastre web, în special cele care necesită logarea și finalizarea ulterioară, de exemplu, a tranzacțiilor de cumpărare din magazinul online. Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu puteți naviga pe paginile de pe majoritatea site-urilor web.
10. Utilizatorul poate șterge oricând cookie-urile folosind funcțiile disponibile în browserul web pe care îl folosește.
11. Trebuie remarcat faptul că tehnologia cookie-urilor este utilizată de hackeri pentru a infecta computerele și a introduce software rău intenționat. Tehnologia cookie-urilor care ar trebui să asigure o comunicare corectă cu serverul site-ului web este utilizată în acest caz contrar scopului său. Protecția împotriva unui astfel de atac, precum și alte forme de încercări ale hackerilor ar trebui să fie întotdeauna în primul rând un bun program de protecție antivirus.
12. Tehnologia cookie-urilor este astăzi „sarea” internetului – într-un sens bun. Multe cookie-uri devin mult mai sărace fără cookie-uri.